Trankokeri 6

Samlinger knyttet til Trankokeri

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0847

Albert Meyer

Tegninger for opførelse af trankogeriet til "Hvalfangerselskabet Finmarken"

1881-03-28

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Albert Meyer

Tegninger for opførelse af trankogeriet til Finmarken

1881-01-01

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Albert Meyer

Tømmerkonstruktioner for Hvalfangerselskabet Finmarken, Blad I

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Til hvalfiskeriet. Blad II.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Arbeiderbolig

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

F. Meyer

Stykke av en plantegning.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri