Bergens byes privilegier 19

Samlinger knyttet til Bergens byes privilegier

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0183
  • ubb-ms-0184
  • ubb-ms-0245
  • ubb-ms-0248
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0505

Diplom datert 1541, 16. mai. Kjøbenhavn

1541-05-16

Handel, 1500-tallet, Diplomer, Bergens byes privilegier

Diplom datert 1560, 25. juli. Odense

1560-07-25

1500-tallet, Diplomer, Privilegier, Bergens byes privilegier

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Testament, Bergen, Preken, Lovgivning, Handel, Privilegier, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Tyske kontor i Bergen, Handelshistorie, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Testament, Bergen, Lovgivning, Privilegier, Bergens byes privilegier, Tyske kontor i Bergen, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Bergen, Norge, Historie, Lovgivning, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi, Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Bergen, Norge, Historie, Lovgivning, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi, Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 1ste Hæfte

1775-02-07

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 2 det Hæfte

1775-05-08

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 3die Hæfte

1776-02-07

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Knud Gyldenstierne

Knud Gyldenstierne, befalingsmann fra Bergenhus samt borgermester & raad og ingeniørenes anordning over gatene i Bergen

1625-10-10

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Knud Gyldenstierne

Brev fra befalingsmannen paa Bergenhus Knud Gyldenstierne til Kansleren Christian Friis, dat. Bergenhuus 30/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-30

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Brev fra borgermester & raad i Bergen til Knud Gyldenstierne, Bergenhuus 25/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-25

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Christian Friis

Kansler Christian Friis’s erklæring til Kongen 27/4 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-04-27

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Klage til Kongen fra Bergens borgere ang. opbringelsen og kapring av bergenske skibe og gods m. m., dat. Bergen 17/8 1631 med bilag

1631-08-17

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Kapring, Skipshandel

Sidsell Hansdatter

Brev fra Sidsell Hansdatter, gift med Christopher Brug i Malmø, ang. Herlø gaard (i Midthordland), dat. Kolding 14/2 1641.

1641-02-02

Handel, Bergen, Lovgivning, Hordaland, 1600-tallet, Gård, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Dokumenter vedr. gårder på Vestlandet

Bergens borgerskaps klage til Kongen over de Komtorske, dat. Bergen 20/7 1648

1648-07-20

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen ang. fremmedes ulovlig handel m. m., dat Bergen 5/5 1655

1655-05-05

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen ang. Bergens handel, dat. Bergen 30/5 1656.

1656-05-30

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen med 32 klagepunkter. Indleveret paa Bergenhus slot i august 1661

Handel, Bergen, Lovgivning, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden