Lister over utklarerede skibe fra Bergen i aarene 1778-1887 0

Samlinger knyttet til Lister over utklarerede skibe fra Bergen i aarene 1778-1887

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0184