Brannkorps 22


Ukjent

[Brannsjef Gjessing og Brannkorpset utenfor Hagerupsgården]

Brannbil, Brannmann, Stigebil, Brannvesen, Brannuniform, Hjelm, Brannkorps

Enoch Djupdræt

[Bryggebrannen, 6. febr. 1958]

1958-02-06

Brann, Brannslange, Brannuniform, Brannkorps

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann nær Jernbanestasjon

Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Brandövelseplass ved Lungeg. vann

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Stigevogn, Bergen Brandvæsen

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann

Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann

Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Atelier KK

[Gruppeportrett]

Brannstasjon, Brannmann, Brannvesen, Brannuniform, Brannvogn, Brannkorps

Atelier KK

BMV-S. Brannvern 1945

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Brannslange, Brannvogn, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

BMV-L. Brannverntropp 1945.

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Oversikt over brannbiler på Nygårdstangen]

Brannstasjon, Brannbil, Brannmann, Brannkorps

Atelier KK

[Bergen Branvæsen ved Rådhuset]

Brannbil, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Atelier KK

[Bilde av Bergen Brandvæsen]

Hest, Brannbil, Hestekjøretøy, Brannvesen, Brannkorps

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Atelier K. Knudsen

[Bergen Brandvæsen]

Gruppe, Uniform, Brannstasjon, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Stige, Brannbil, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Stige, Brannbil, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Bergen Brandvæsen under øvelse]

Brannstasjon, Brannmann, Brannkorps

Norvin Reklamefoto

Divisjonsmusikken

Militæruniform, Soldat, Musikkinstrument, Kanon, Divisjonsmusikkorps, Brannkorps