Brannkorps 22


Ukjent

[Brannsjef Gjessing og Brannkorpset utenfor Hagerupsgården]

Hjelm, Brannbil, Brannmann, Stigebil, Brannvesen, Brannuniform, Brannkorps

Enoch Djupdræt

[Bryggebrannen, 6. febr. 1958]

1958-02-06

Brann, Brannslange, Brannuniform, Brannkorps

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann nær Jernbanestasjon

Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Brandövelseplass ved Lungeg. vann

Hest, Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Stigevogn, Bergen Brandvæsen

Hest, Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann

Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann

Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps

Atelier KK

[Gruppeportrett]

Brannmann, Brannstasjon, Brannvesen, Brannuniform, Brannvogn, Brannkorps

Atelier KK

BMV-S. Brannvern 1945

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Hjelm, Brannslange, Brannvogn, Brannkorps

Atelier KK

BMV-L. Brannverntropp 1945.

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Oversikt over brannbiler på Nygårdstangen]

Brannbil, Brannmann, Brannstasjon, Brannkorps

Atelier KK

[Bergen Branvæsen ved Rådhuset]

Brannbil, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Atelier KK

[Bilde av Bergen Brandvæsen]

Hest, Brannbil, Hestekjøretøy, Brannvesen, Brannkorps

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Atelier K. Knudsen

[Bergen Brandvæsen]

Uniform, Hjelm, Brannmann, Gruppe, Brannstasjon, Brannkorps

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Hjelm, Brannbil, Brannmann, Stige, Brannkorps

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Hjelm, Brannbil, Brannmann, Stige, Brannkorps

Atelier KK

[Bergen Brandvæsen under øvelse]

Brannmann, Brannstasjon, Brannkorps

Norvin Reklamefoto

Divisjonsmusikken

Soldat, Militæruniform, Kanon, Musikkinstrument, Divisjonsmusikkorps, Brannkorps