Choralbok, fra 15-tallet 1


Graduale paa papir fra protestantisk tid (1500-tallet)

Sang, Musikk, Dikt, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Sang, kirkelig, Musik vedk., Koralbok fra 15-tallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet