Trekkpapir-rulle 1


[Vidkun Abraham Lautitz Jonssøn Quisling]

Trekkpapir-rulle