Motstandsgruppe 12


Leif M. Endresen

[Mai-45. Hjemmestyrkene i arbeid, Katedralskolen til venstre.]

Personbil, Hjelm, Motstandsgruppe

Johannes Stage

[Hjemmestyrkene overtar Akershus festning 11. mai 1945]

1945-05-11

Militæruniform, Festning, Offiser, Officer, Motstandsgruppe

Atelier K. Knudsen

["Bjørn Vest"]

Militæruniform, Uniformslue, Motstandsgruppe

Leif M. Endresen

[Hjemmestyrkene i arbeid foran Tinghuset.]

Gevær, Bil, Car, Folkemengde, Motstandsgruppe

Leif M. Endresen

[Bergen Jernbanestasjon]

Personbil, Soldat, Militæruniform, Motstandsgruppe

R. Jonassen

[Hjemmestyrkene står vakt ved NS Riksdepot i Christian michelsens gate.]

Motstandsgruppe

Ukjent

1945-05-08

Motstandsgruppe

Ukjent

[Hjemmestyrkene på vakt foran hotell Bristol.]

Personbil, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Motstandsgruppe

Ukjent

[Hjemmefronten rykker ut.]

1945-05-08

Motstandsgruppe

Ukjent

[Nazist arresteres av hjemmestyrkene.]

1945-05-09

Gevær, Landssviker, Motstandsgruppe

Rolf Norvin

[Hjemmestyrkene står vakt foran politihuset.]

Politi, Politistasjon, Politiuniform, Motstandsgruppe

Rolf Norvin

1945-05-08

Motstandsgruppe