Herpetologi 6


Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 28: [Skandinaviens Ampibier]

1800-tallet, Zoologi, Naturhistorie, Herpetologi, Norge

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 56: [Merkverdige Amphipbier]

1800-tallet, Zoologi, Naturhistorie, Herpetologi, Norge

Embr. Strand

Om forgiftning ved slanger.

Toksikologi, Herpetologi

Ukjent

Mimicry hos slangerne.

Zoologi, Herpetologi

Ukjent

Skindød hos virveldyr.

Herpetologi

Ernst Krause

Modgift mod slangebid.

Toksikologi, Herpetologi