Forretningsarkiv, (Mowinckel) 2

Samlinger knyttet til Forretningsarkiv, (Mowinckel)

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0814

Småtøybok 1873

Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Nordfarstevnen, Forretningsarkiv, (Mowinckel)

Fartsplan for D/S Melderskin 1911-1913

Dampskip, Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Forretningsarkiv, (Mowinckel), Skipsjournal