Bygningsartikler & cementstøperier 50


Atelier KK

[Nøstegaten 23 a]

1916-08-02

Gatelys, Hest, Brygge, Robåt, Tønne, Trematerialer, Stige, Kran, Hestekjerre, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nøstegaten 23 a]

1916-08-02

Gatelys, Hest, Brygge, Robåt, Reklameskilt, Sjøbod, Tønne, Trematerialer, Stige, Kran, Hestekjerre, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Arbeidslag hos Skifer & Byggeartiklecomp]

Arbeider, Worker, Skyggelue, Arbeidsklær, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Arbeidslag hos Skifer & Byggeartiklecomp]

Arbeider, Worker, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Kontorpersonale hos Skifer & Byggeartiklecomp]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Mann, Man, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Interiør fra snekkerverkstedet til Vestlandske Cementstøperi]

Arbeider, Worker, Carpentry workshop, Snekkerverksted, Høvelbenk, Bygningsartikler & cementstøperier, Snekkere & møbelforretninger

Atelier KK

[Nygårdsgaten 10]

Arbeider, Worker, Rør, Lager, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Arbeider, Worker, Rør, Kran, Gjenreising og sanering, Grøft, Trench, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Arbeider, Worker, Rør, Kran, Gjenreising og sanering, Grøft, Trench, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale. Presentasjon av Jotun fiberplater]

Tre- og papirindustri, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Byggevarehandel, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Utstillingslokale. Produkter fra Eduard Fett & Co. Takpapp]

Byggevarehandel, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Utstillingslokale. Produkter fra Eduard Fett & Co. Takpapp]

Byggevarehandel, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[To gravmonumenter]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[To gravmonumenter]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonumenter ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonumenter ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Fire gravmonumenter ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[14 figurer som tilhører gravmonumenter ca. 1925]

Statue/Skulptur, Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravstøtte uten skrift ca. 1926]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravstøtte med kors uten skrift]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Gravstøtte uten skrift ca. 1926]

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

Mann, Man, Gravstein, Herrehatt, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier K. Knudsen

[Arbeidere og funksjonær, Norsk Cementindustri]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Skyggelue, Arbeidsklær, Herrehatt, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier, Cementvareforretninger

Atelier K. Knudsen

[Arbeidere og funksjonærer, Norsk Cementindustri]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Skyggelue, Arbeidsklær, Herrehatt, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier, Cementvareforretninger