Meteorologisk stasjon 5


Atelier KK

[Parti fra Rundemannen]

Bygninger, Fjell, Paviljong, Kringkasting, Telemast, Meteorologisk stasjon

Atelier KK

[Parti fra Rundemanen]

Fjell, Paviljong, Kringkasting, Telefonstolpe, Telemast, Meteorologisk stasjon

Atelier KK

[Parti fra Rundemanen med to jenter på bildet]

Fjell, Paviljong, Jente, Meteorologisk stasjon

Atelier KK

[Parti fra Rundemanen]

Fjell, Paviljong, Vei, Telemast, Meteorologisk stasjon

Atelier KK

[Parti fra Rundemanen]

Fjell, Paviljong, Vann, Telemast, Meteorologisk stasjon