Tranproduksjon 19


Carl Günther

internationale Fischerei-Ausstellung, Berlin 1880

Utstilling, Fiskeindustri, Monter, Tranproduksjon

Atelier KK

[Smit & Zoon]

1932-04-15

Taklampe, Tønne, Lager, Tau, Tranproduksjon

Atelier KK

[Smit & Zoon]

1932-04-15

Taklampe, Tønne, Lager, Tranproduksjon

Atelier KK

[Smit & Zoon]

1932-04-15

Arbeider, Mann, Tønne, Lagerhus, Tranproduksjon

Atelier KK

[Smit & Zoon]

1932-04-15

Mann, Tønne, Lagerhus, Tranproduksjon

Atelier KK

[Lager- og produksjonsbygg for Isdahl & Co]

Fiskeindustri, Arkitekt, Fiskeri-handel, Lekter, Vindu, Lager, Eksportforretninger, Tranproduksjon, Arkitekter

Atelier KK

[Lager- og produksjonsbygg for Isdahl & Co, detalj]

Arkitektur og byggeskikk, Fiskeindustri, Arkitekt, Fiskeri-handel, Vindu, Lager, Eksportforretninger, Tranproduksjon, Arkitekter

Atelier KK

[Lager- og produksjonsbygg for Isdahl & Co, detalj]

Arkitektur og byggeskikk, Fiskeindustri, Arkitekt, Fiskeri-handel, Vindu, Lager, Eksportforretninger, Tranproduksjon, Arkitekter

Atelier KK

[Lager- og produksjonsbygg for Isdahl & Co, detalj]

Arkitektur og byggeskikk, Fiskeindustri, Arkitekt, Fiskeri-handel, Vindu, Lager, Eksportforretninger, Tranproduksjon, Arkitekter

Atelier KK

[Lager- og produksjonsbygg for Isdahl & Co, detalj]

Arkitektur og byggeskikk, Fiskeindustri, Arkitekt, Fiskeri-handel, Vindu, Lager, Eksportforretninger, Tranproduksjon, Arkitekter

Atelier KK

[Lager- og produksjonsbygg for Isdahl & Co, detalj]

Arkitektur og byggeskikk, Fiskeindustri, Arkitekt, Fiskeri-handel, Vindu, Lager, Eksportforretninger, Tranproduksjon, Arkitekter

Atelier KK

[Lager- og produksjonsbygg for Isdahl & Co, detalj]

Arkitektur og byggeskikk, Fiskeindustri, Arkitekt, Fiskeri-handel, Vindu, Lager, Eksportforretninger, Tranproduksjon, Arkitekter

Atelier KK

[Lager- og produksjonsbygg for Isdahl & Co]

Arkitektur og byggeskikk, Fiskeindustri, Arkitekt, Fiskeri-handel, Lekter, Vindu, Lager, Eksportforretninger, Tranproduksjon, Arkitekter

Atelier KK

[Lager- og produksjonsbygg for Isdahl & Co]

Arkitektur og byggeskikk, Fiskeindustri, Arkitekt, Fiskeri-handel, Lekter, Vindu, Lager, Eksportforretninger, Tranproduksjon, Arkitekter

Atelier KK

[Vitaminrik medisin torsketran]

Flaske, Fisk, Medisin, Reklamefoto, Tranproduksjon

Widerøe's Flyveselskap A/S

Martens, Johan C. & Co A/S

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tranproduksjon

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Martens, Johan C. & Co.A/S Bergen

1954-08-20

Flyfoto, Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Fabrikk, Oljetank, Sjøbod, Lekter, Tranproduksjon

Widerøe's Flyveselskap A/S

Martens, Johan C. & Co. A/S

1954-08-20

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Sjøbod, Industriområde, Tranproduksjon

Widerøe's Flyveselskap A/S

Martens, Johan C. & Co. A/S

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tranproduksjon, Fiskeeksport