Postveien til Trondheim 4


Lauritz Johan Bekker Larsen

Eidsvåg

1906-06-20

Landskap, Kvinne, Vei, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk, Postveien til Trondheim, Veislynge

Ukjent

[Utsikt over Eidsvåg fra Munkebotn]

Landskap, Vei, Oversiktsbilde, Postveien til Trondheim

Knud Knudsen

Skydsskiftet Aune, Opdal.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Postveien til Trondheim

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1962-06-17

Flyfoto, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Postveien til Trondheim