Tilhenger 4


Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Telefon, Lastebil, Våpen, Telefonstolpe, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Kontaktkopi, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Tilhenger

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Vei, Gruppe, Lastebil, Våpen, Vaktsoldat, Mellomformat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Piggtråd, Observasjonspost, Veisperring, Tilhenger

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Fat, Brakker, Offiser, Seng, Mellomformat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Tilhenger

Atelier KK

[Lastebil med tilhenger. Generatorbil]

Trekasse, Lastebil, Sjåfør, Tilhenger