Krohnske jordegods 1

Samlinger knyttet til Krohnske jordegods

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0443
  • ubb-ms-0456
  • ubb-ms-0463
  • ubb-ms-0464
  • ubb-ms-0465
  • ubb-ms-0466

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Kulturhistorie, Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Arkiver, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Handel vedk., Segl, Selvbiografier, Danckert Krohn’s stiftelse, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Autobiografier, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl