Biografier og personalhistoriske optegnelser 12

Samlinger knyttet til Biografier og personalhistoriske optegnelser

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0057
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0086
 • ubb-ms-0099
 • ubb-ms-0125
 • ubb-ms-0128
 • ubb-ms-0139
 • ubb-ms-0151
 • ubb-ms-0154
 • ubb-ms-0159
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0215
 • ubb-ms-0216
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0325
 • ubb-ms-0326
 • ubb-ms-0347
 • ubb-ms-0354
 • ubb-ms-0358
 • ubb-ms-0401
 • ubb-ms-0405
 • ubb-ms-0411
 • ubb-ms-0439
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0444
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0477
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0491
 • ubb-ms-0502
 • ubb-ms-0507
 • ubb-ms-0535
 • ubb-ms-0656
 • ubb-ms-0701
 • ubb-ms-0715
 • ubb-ms-0719
 • ubb-ms-0737
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0777-K
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0777-N
 • ubb-ms-0777-O
 • ubb-ms-0812
 • ubb-ms-0846-a
 • ubb-ms-0941
 • ubb-ms-0942
 • ubb-ms-1947
 • ubb-ms-1963
 • ubb-ms-1964
 • ubb-ms-1975
 • ubb-ms-2042

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

Kulturhistorie, Dikt, Poesi, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser

Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

1709-08-01

Dikt, Liktaler, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Platevers o. l., Likvers over Iver Brinchs frue

Thomas von Westens Opmuntringsbrev til sine Tilhørere i Wædøe Præstegield.

1716-07-20

Brev, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Oppmuntringsbrev, Biografiske opplysninger

Ærendlevs og Olsdrops Præste-Krønike fra 1415 til 1668, ved Jacob Clausen.

Kulturhistorie, Prester, 1600-tallet, Religion, Kirkehistorie, 1400-tallet, Religiøse skrifter m.m., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Ærendlevs og Olsdorps prestekrønike, Krønike, Prestehistorie

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

1600-tallet, Religion, Religiøse skrifter m.m., Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Bønnebok, Bønnebøker (gamle)

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, 1600-tallet, Religion, Kirkehistorie, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Kulturhistorie, Arkeologi, Brev, Historie, Kirker, Religion, Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Folkloristiske optegnelser, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøder, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Personalhistorie (optegnelser), Absolution

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Juridisk litteratur, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Poesi, Topografi, Kirker, Religion, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum]

Kirker, Religion, Gulatings lagmenn, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bergens museum vedk., Klostre vedk, Urda vedk., Bergens og Gulatings lagmænd, Justedalens kirke og kald ang., Register til Urda

Catharine Hermine Kølle

Frk. Catharine Hermine Kølles Reisejournal 1838 og 1841.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Topografi, Tegninger (og illustrationer), Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Reiser i utlandet vedk.

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Kulturhistorie, Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Arkiver, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Handel vedk., Segl, Selvbiografier, Danckert Krohn’s stiftelse, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Autobiografier, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

Brev, Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bergens museum vedk., Husholdningskvitteringer