Biografier og personalhistoriske optegnelser 19

Samlinger knyttet til Biografier og personalhistoriske optegnelser

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0099
 • ubb-ms-0151
 • ubb-ms-0159
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0216
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0325
 • ubb-ms-0326
 • ubb-ms-0347
 • ubb-ms-0358
 • ubb-ms-0401
 • ubb-ms-0405
 • ubb-ms-0411
 • ubb-ms-0439
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0444
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0477
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0491
 • ubb-ms-0502
 • ubb-ms-0507
 • ubb-ms-0535
 • ubb-ms-0656
 • ubb-ms-0701
 • ubb-ms-0715
 • ubb-ms-0719
 • ubb-ms-0737
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0777-K
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0777-N
 • ubb-ms-0777-O
 • ubb-ms-0812
 • ubb-ms-0846-a
 • ubb-ms-0941
 • ubb-ms-0942
 • ubb-ms-1947
 • ubb-ms-1963
 • ubb-ms-1964
 • ubb-ms-1975
 • ubb-ms-2042

Om Anders Madtsen der med sin Hustrue Karen Olsdatter var Stamme Fader til endeel af de fornemste Familier her i Norge i det forrige Seculo.

Personalhistorie (optegnelser), Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser

P. F. Suhm: Gerhard Schønings Liv og Levnet.

Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

Kulturhistorie, Dikt, Religion, Poesi, 1700-tallet, Kirkehistorie, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser

Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

1709-08-01

Dikt, Liktaler, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Platevers o. l., Likvers over Iver Brinchs frue

Thomas von Westens Opmuntringsbrev til sine Tilhørere i Wædøe Præstegield.

1716-07-20

Brev, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Oppmuntringsbrev, Biografiske opplysninger

Ærendlevs og Olsdrops Præste-Krønike fra 1415 til 1668, ved Jacob Clausen.

Kulturhistorie, Prester, Religion, 1600-tallet, Kirkehistorie, 1400-tallet, Religiøse skrifter m.m., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Ærendlevs og Olsdorps prestekrønike, Krønike, Prestehistorie

En Samling Aktstykker til Fredrik IV's Historie.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Historie, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Aktstykke, Reiser i utlandet vedk., Italien vedk., Aktstykker til Fredrik IV’s historie

Elenchus Librorum Qvorundam Antiqvissimorum, Qvos tam Primo, ex Offician præcipu Holana, qvam Dein Skalholtina, Duobus proxime Præcedentibus, impressos indagavi Seculis. (1540 - 1703).

Religion, Island vedk., Kirkehistorie, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Register over bøker, trykt paa Island 1572- 1696

Akerøens Prester i 16-tallet.

Religion, Kirkehistorie, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Prestehistorie, Akerøens prester

Minde-Tale over Provst Claus Frimann, holden i Davigens Kirke af Sognepræst Magelsen, Aar 1829.

Liktaler, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Aviser, Taler og foredrag, Minde-tale over provst Claus Frimann

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

Religion, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Religiøse skrifter m.m., Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bønnebøker (gamle), Bønnebok

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, Religion, 1600-tallet, Kirkehistorie, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Kulturhistorie, Arkeologi, Brev, Historie, Religion, Personalhistorie (optegnelser), Kirker, Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Folkloristiske optegnelser, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøder, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Topografi, Kirker, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum]

Religion, Kirker, Gulatings lagmenn, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bergens museum vedk., Klostre vedk, Urda vedk., Bergens og Gulatings lagmænd, Justedalens kirke og kald ang., Register til Urda

Catharine Hermine Kølle

Frk. Catharine Hermine Kølles Reisejournal 1838 og 1841.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Topografi, Tegninger (og illustrationer), Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Reiser i utlandet vedk.

Peter Stuwitz

Peter Stuwitz's Dagbok, ført i Kristiania fra 19/10 1831-23/11 1832.

Kulturhistorie, Bergen vedk, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Dagbok, Illustratør

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Kulturhistorie, Selvbiografier, Danckert Krohn’s stiftelse, Personalhistorie (optegnelser), Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Arkiver, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Handel vedk., Segl, Autobiografier, autobiography, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

Brev, Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bergens museum vedk., Husholdningskvitteringer