Mat 4

Samlinger knyttet til Mat

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1027-O

F. Arentz; Jørgen Brunchorst; Andor Hoel; G. Holste; Gustav Zacher-Hamburg; A. Deninger; Heinr. Vogel

Naturen. Nr. 1-2, Januar - Februar 1897, 21de. Aargang

Astronomi, Kjemi, Fiske, Mat, Parfymeri, Odontologi, Silke

F. Arentz

Korn, mel og brød.

Mat

Bernt Johannes Birkeland; Knut Fægri; Bjørn Trumpy; Sigurd Funder; Kåre Landmark

Naturen. Nr. 6, Juni 1948, 72. årgang

Feltarbeid, Geologi, Nekrologer, Mat

Sigurd Funder

Om gammelost.

Mat