Skrivekunst 3


Atelier KK

[Repro av side 20 av et håndskrevet manus, slutten av skuespill]

Skrivekunst

Atelier KK

[Repro av håndskrevet dikt eller sang]

Skrivekunst

Atelier KK

Henrik Ibsen

Mann, Skrivekunst