Åker 2


1640, 15. april Sogn og Fjordane, Stryn, Gjørven skifte

1640-04-15

Gård, Lagrettemann, Skifte, Lensmann, Nabo, Åkerskifte, Åker

1642, 14. desember Sogn og Fjordane, Førde, Prestegården klage

1642-12-14

Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Klage, Ting, Åker, Prestegård, Gjødsel, Eng