Allmue 3


1570, 10. desember Hordaland, Strandebarm kunngjøring ; (grensegang)

1570-12-10

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Allmue

1587, 2. juli Møre og Romsdal, Voll, Måndalen kirke kunngjøring

1587-07-02

Kunngjøring, Lagrettemann, Allmue, Anklage

1620, 3. mars Møre og Romsdal, Borgund, Oggedal kunngjøring

1620-03-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Allmue, Leie ; (av jord), Bygsel, Ting ; (sakefallsting og våpenting)