Anneks 1


1636, 16. mars Bergen kunngjøring ; (klage)

1636-03-16

Kunngjøring, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rikskansler ; (Norge), Prestekall, Inntekt, Sogn, Anneks, Superintendent ; (Bergen)