Apoteker 2


1609, 20. februar Kjøbenhavn kunngjøring ; (salg)

1609-02-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Hus, Bygning, Kirke, Fullmakt, Eiendom, Jordslyld, Fogd ; (byfogd), Byfogd ; (Kjøbenhavn), Bykemner, Borger ; (Kjøbenhavn), Byskriver, Apoteker

1645, 12. desember Bergen grunnbrev

1645-12-12

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Apoteker, Rådmann