Arvegods 8


1587 Nordfjord forlik

1587

Gård, Arv, Arvegods, Forlik

1585, 16. september Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (arv)

1585-09-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arving, Arvegods

1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Stryn vitterliggjøring

1593-02-15

Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Arvegods, Vitterliggjøring, Ting

1596, 23. oktober Rogaland, Stavanger, Arnegård skifte

1596-10-23

Gård, Skifte, Gods, Arveskifte, Arvegods, Lagmann ; (Stavanger)

1608, 21. februar Sogn og Fjordane, Breim, Seim salgsbrev

1608-02-21

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Arv, Leie, Arvegods, Skjøtningsøre

1610, 19. oktober Sogn og Fjordane, Breim, Seim vitnebrev

1610-10-19

Gård, Lagrettemann, Vitne, Arv, Arvegods

1630, 12. juni Hordaland, Strandebarm, Store Linge kunngjøring ; (skifte)

1630-06-12

Kunngjøring, Gård, Skifte, Makeskifte, Arvegods, Odelspart, Gods ; (arvegods)

1649, 16. mars Hordaland, Voss, Vossavangen salgsbrev

1649-03-16

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arvegods, Salg ; (jordpart), Salg ; (rodbolsrett), Rodbolsrett