Arveskifte 11


1583, 6. juli Møre og Romsdal, Skodje skifte

1583-07-06

Gård, Skifte, Arv, Arveskifte, Leie

1585, 19. oktober Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide skifte

1585-10-19

Gård, Skifte, Arv, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd, Arveskifte, Prest ; (hjepeprest)

1596, 23. oktober Rogaland, Stavanger, Arnegård skifte

1596-10-23

Gård, Skifte, Gods, Arveskifte, Arvegods, Lagmann ; (Stavanger)

1601, 21. juli (Hordaland, Finnås) skifte

1606-07-21

Gård, Skifte, Arv, Gods, Arveskifte

1606, 3. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Skrede kunngjøring ; (skifte)

1606-10-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Fogd, Arveskifte, Leie, Jordgods

1621, 9. februar Rogaland, Fister, Randa kunngjøring ; (skifte)

1621-02-09

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Arv, Odel, Lagmann, Odelsgods, Arving, Arveskifte, Pant, Tvistemål, Pantegods

1623, 5. juni Sør-Trøndelag, Stadsbygd, Lille Rein skifte

1623-06-05

Skifte, Arv, Sogneprest, Arveskifte, Borgermester ; (Trondhjem), Borger ; (Trondhjem)

1636, 1. mai Hordaland, Ulvik, Øidven kunngjøring ; (skifte) kjøpebrev

1636-05-01

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odelsgods, Arveskifte, Odelskifte, Kjøp ; (gårdspart)

1637, 16. juli Hordaland, Voss, Gjerde kunngjøring ; (skifte)

1637-06-16

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odelsskifte, Odelsgods, Gods, Arveskifte

1650, 18. januar Hordaland, Eidfjord, Bu skifte

1650-01-18

Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skifte, Gods, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arveskifte, Jordgods, Tingskriver

1650, 14. desember Hordaland, Kvam, Rykken skifte

1650-12-14

Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Jordskifte, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arving, Arveskifte, Odelskifte, Tingskriver