Arving 19


1581, St. Botolfs Dag (17. juni) Stavanger kunngjøring ; (byggetillatelse)

1581-06-17

Kunngjøring, Betaling, Arv, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Byggetillatelse, Prebende, Arving, Bygning, Kapittel ; (Stavanger), Prost

1584, 10. august Bergen grunnbrev

1584-08-10

Eiendomshandel, Odel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Arving, Skjøte ; (grunn), Konge ; (Danmark og Norge), Odelsgrunn

1585, 16. september Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (arv)

1585-09-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arving, Arvegods

1586, 28. april Bergen grunnbrev

1586-04-28

Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunnleie, Arving, Høvedsmann ; (Bergenhus), Skjøte , (grunn), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod

1586, 14. august Bergen overdragelse

1586-08-14

Arv, Odel, Jord, skifte og overdraging, Odelsmann, Jordpart, Arving, Overdragelse, Pant, Pantsetting

1589, 8. mars Buskerud, Flesberg kunngjøring ; (tiltale)

1589-03-08

Kunngjøring, Gård, Betaling, Arv, Fogd, Arving, Tiltale, Lagrett

(1594, 27. juni) [Bergen] klage

1594-06-27

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Arv, Arving, Klage, Salg ; (av jord)

1596, 13. oktober Telemark, Hjartdal kunngjøring

1596-10-13

Kunngjøring, Gård, Dom, Arving, Jord, Odelsrett

1600, 13. februar Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

1600-02-13

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Arv, Arving, Vitnesbyrd, Ting

1608, 3. juni Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring

1608-06-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Arving, Odelskifte

1619*, 21. desember Rogaland, Torvastad, Haugland kunngjøring ; (skifte)

1619-12-21

Kunngjøring, Gård, Landskyld, Skifte, Odel, Odelsskifte, Sogneprest, Odelsgods, Arving

1621, 9. februar Rogaland, Fister, Randa kunngjøring ; (skifte)

1621-02-09

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Arv, Odel, Lagmann, Odelsgods, Arving, Arveskifte, Pant, Tvistemål, Pantegods

1631, 9. mars Bergen grunnbrev

1631-03-09

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Arving, Rådmann ; (Bergen), Fullmektig

1634, 4. oktober Hordaland, Granvin kunngjøring ; (skifte)

1634-10-04

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arving, Seter

1648, 12. oktober Hordaland, Granvin, Eide overdragelse

1648-10-12

Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods, Arving, Overdragelse, Skatt

1650, 14. desember Hordaland, Kvam, Rykken skifte

1650-12-14

Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Jordskifte, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arving, Arveskifte, Odelskifte, Tingskriver

1653, 3. februar Hordalnad, Strandvik, Revne krav

1653-02-03

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Jordpart, Arving, Klage, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1653, 10. juni Kjøbenhavn skjøte

1653-06-10

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Gods, Arving, Salg ; (gods), Rikskansler ; (Danmark), Befalingsmann ; (Dragholm), Befalingsmann ; (Tønsberg len)

1659, 9. november Sogn og Fjordane, Luster, Frakstuen tingstue skifte

1659-11-09

Gård, Salg ; (gård), Skifte, Odel, Arving, Makeskifte