Åsætersrett 1


Ca. 1650 (?) (Hordaland, Ullensvang) salgsbrev

1650

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Åsætersrett