Avståelse 1


1609, 12. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1609-07-12

Gård, Borger ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Krone, Kunngjøring ; (kongelig), Avståelse, Vederlag