Skipper 1

Samlinger knyttet til Skipper

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0574

Dokument som omhandler uriktige mål på hollandske skip

1800-tallet, Skip, Målebrev, Skipsmåling, Trelast, Coffer, Holland, Skipper, Smak (skipstype), Commerce-lest