Import 6


[Søknad om innførselslisens]

Søknad, Import, Dokument, Møbelfabrikk

[Søknad om innførselslisens]

Søknad, Import, Dokument, Møbelfabrikk

Christian Martfelt

Bilag. Tabell over innførsel av korn til Norge 1766-1769

1775-10-11

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Kornhandel, Import

Christian Martfelt

Alphabetisk register

1768-01-11

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning, Import, Eksport av varer

Christian Martfelt

General Balance- 1767

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning, Import, Eksport av varer

Christian Martfelt

General Balance- 1768

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning, Import, Eksport av varer