Stridshode 2


Rudolph Stoltz

[Soldater med ammunisjon]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Mann, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Ammunisjon, Stridshode

Rudolph Stoltz

[Soldater og ammunisjon]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Kystfort, Kystartilleri, Ammunisjon, Stridshode