Lagerskur 45


Gustav Brosing

[Ladegården]

By- og småsteder, Lagerskur

Nils Busvold

[Festningskaien. Bergenhus.]

By- og småsteder, Festning, Kaianlegg, Lastebil, Brostein, Lagerskur, Agfacolor

Rolf Norvin

[Dette er fotografert 17 april 1944, 3 dager før eksplosjonsulykken.]

1944-04-17

Kaianlegg, Sjøbod, Lagerskur

Rolf Norvin

[Dette er fotografert 17 april 1944, 3 dager før eksplosjonsulykken.]

1944-04-17

Kaianlegg, Sjøbod, Lagerskur

Enoch Djupdræt

[Bryggen, Bergen]

By- og småsteder, Brostein, Trolleybuss, Lagerskur

Enoch Djupdræt

[Bryggen, Bergen]

Lastebil, Brostein, Lagerskur, Telefonboks

Enoch Djupdræt

[Bryggen, Bergen]

By- og småsteder, Lastebil, Fjordabåt, Lagerskur

Enoch Djupdræt

[Bryggen, Bergen]

Personbil, Kaianlegg, Trekasse, Lastebil, Fraktefartøy, Håndkjerre, Fjordabåt, Lagerskur

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Bygninger, Fiskeindustri, Trelastlager, Trelasthandel, Lagerskur

Knud Knudsen

Nordlændinge paa Kirkereise.

Kvinne, Bolighus, Mann, Lagerskur, Nordlandsbåt, Blinker

Atelier K. Knudsen

[Kaianlegg på Laksevåg]

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Kran, Lagerskur

Atelier K. Knudsen

[BDS bunkerskai på "Noreneset" Laksevåg]

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Kaianlegg, Lagerskur

Atelier K. Knudsen

Verftsområde, Laksevåg]

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lagerskur

Atelier KK

[Lagerbygninger]

Landskap, Sjø, Båt, Bolighus, Oppdragsfoto, Lager, Trebygning, Lagerskur

Atelier KK

[Lagerbygninger]

Landskap, Sjø, Båt, Bolighus, Oppdragsfoto, Lager, Trebygning, Lagerskur

Atelier KK

[Lagerbygninger]

Sjø, Båt, Bolighus, Oppdragsfoto, Lager, Trebygning, Lagerskur

Atelier KK

[Lagerbygninger]

Landskap, Sjø, Båt, Bolighus, Oppdragsfoto, Lager, Trebygning, Lagerskur

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Kaianlegg, Landgang, Amerikabåt, Lagerskur, Skipsrederi

K. Knudsen & Co

[Bryggen]

Hest, Hestekjøretøy, Torghandel, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber & Co

1968-04-10

Brakke, Industri og Håndverk, Kaianlegg, Byggeplass, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Skip, Flyfoto, Ubåtbunker, Oversiktsbilde, Fabrikk, Fraktefartøy, Lagerskur, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Heisekran, Fraktefartøy, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1968-05-22

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Heisekran, Fraktefartøy, Havnelager, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Kaianlegg, Heisekran, Fraktefartøy, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1968-05-22

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Heisekran, Fraktefartøy, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1968-05-22

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Heisekran, Fraktefartøy, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Flyfoto, Oversiktsbilde, Heisekran, Fraktefartøy, Tank, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Fabrikk, Kaianlegg, Sjøbod, Fraktefartøy, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Flyfoto, Sjøfly, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Kaianlegg, Sjøbod, Fraktefartøy, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1963-07-15

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Fabrikk, Kaianlegg, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1968-05-22

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Fabrikk, Kaianlegg, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1968-05-22

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Fabrikk, Kaianlegg, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

1968-07-15

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Fabrikk, Kaianlegg, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

1968-07-15

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Fabrikk, Kaianlegg, Lagerskur

Norvin Reklamefoto

[Adolph Bergs vei]

1953-09-12

Boligblokk, Sykkel, Byggeplass, Trematerialer, Drabantby, Eksteriør, Lagerskur, Rekkehus

[Brannen på Nordnes etter bombeangrepet. Tollboden i forgrunnen.]

1940-06-15

Brann, Fartøy, Lagerskur

Leif M. Endresen

[Høsten 1941. Brann i tyske lagre på Kristiansholm.]

Brann, Lager, Lagerskur

Leif M. Endresen

[Kaiene utenfor Nordenfjeldske.]

1944-04-20

Kaianlegg, Lagerskur

Ukjent

[Sjøbod i Skuteviken?]

1944-04-20

Ruiner, Sjøbod, Lagerskur

Ukjent

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken 20.apr.1944

1944-04-20

Husruin, Lagerskur

Ukjent

[Lagerhus ved Vågen fra Holbergsallmenningen til Nykirkeallmenningen]

1944-04-20

Sjøbod, Husruin, Lagerskur

Ukjent

[Restene av sjøbod på Nordnes etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Sjøbod, Husruin, Lagerskur

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

A/S Industribygg, Bergen

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde, Brobygging, Kaianlegg, Lagerskur