Tegninger, humoristisk, av Bergens bysegl av professor Dahl 1


[Forskjellige dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie og I. C. Dahl]

Brev, Bergen, Reiseskildringer, Arkeologi, Religioner, Religion, Kirker, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Slidre kirke, Bergens byes vaaben. Humoristisk tegning av professor J. C. Dahl, Solvorn, Glasmalerier, Tegninger, humoristisk, av Bergens bysegl av professor Dahl