Norges Bank 6


Obligasjon

1864-03-23

1800-tallet, Bergen, Teater, Regnskap, Det Norske teater, Obligasjon, Theater, Norges Bank

Obligasjon

1800-tallet, Bergen, Teater, Regnskap, Det Norske teater, Obligasjon, Theater, Norges Bank

Nicolaysen

Obligasjon

1863-07-04

1800-tallet, Bergen, Teater, Regnskap, Det Norske teater, Obligasjon, Theater, Norges Bank

Lars O. Brynildsen

Regning

1865-12-12

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Theater, Norges Bank, Vakt, Patroulvakt

Lars O. Brynildsen

Regning

1864-12-19

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Theater, Norges Bank, Vakt, Patroulvakt

Lars O. Brynildsen

Regning

1865-04-11

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Theater, Norges Bank, Vakt, Patroulvakt