Assuransedirektør 3


Knud Knudsen

[Hos sorenskriver Ole Bøgh i Skivebakken]

Kvinne, Barn, Hageselskap, Mann, Sorenskriver, Skuespiller, Banksjef, Konsul, Assuransedirektør

[Diplom]

Oppdragsfoto, Diplom, Forsikringsselskap, Assuransedirektør

[Diplom]

Oppdragsfoto, Diplom, Forsikringsselskap, Assuransedirektør