Assuransedirektør 1


Knud Knudsen

[Hos sorenskriver Ole Bøgh i Skivebakken]

Kvinne, Woman, Barn, Child, Hageselskap, Mann, Man, Sorenskriver, Skuespiller, Banksjef, Konsul, Assuransedirektør