Fortegnelser 6


Ukjent

Fortegnelse over de Tryksager som er udtagne af 178e og henlagt til Biblioteket

1800-tallet, Avis, Arkiver, Fortegnelser

Kopi av en gammel Fortegnelse over Jordegods tilhørende St. Stephans Hospital i Tønsberg

Norge, Middelalder, Tønsberg, Jordegods, Fortegnelser

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 1

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Fortegnelser

Fortegnelse over Doubletterne i det kgl. Norske VidenskabersSelskabs Bogsamling

1800-tallet, Katalog, Norge, Historie, Fortegnelser, Oldsaker

Alfabetisk Fortegnelse over Forestillinger visne ved Theatret i Bergen i Tiden 1843- 1855.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelser