Loft 39


Ukjent

Kvam bygdemuseum

Museum, Røkstue, Loft

Thomas Vindal Rundhovde

[C. G. Sundts hus - Muséplass 1]

Interiør, Bygninger, Universitet og forskning, Vindu, Bjelke, Loft

Knud Knudsen

Et Stabur paa Mittveit, Voksli i Telemarken.

Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Hustveit i Telemarken

Kvinne, Stabbur, Skigard, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Bredland i Telemarken

Kvinne, Mann, Vann, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Hustveit i Telemarken

Kvinne, Stabbur, Tregrind, Skigard, Loft, Trekjørel, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Moen ved Tinoset i Telemarken.

Gård, Uthus, Slipestein, Laft, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Moen ved Tinoset i Telemarken.

Stabbur, Slipestein, Loft, Tradisjonell byggeskikk, Stabburstrapp

Knud Knudsen

Parti fra Sarabraaten ved Kristiania

Flag, Flagg, Hytte, Stabbur, Sommersted, Loft

Knud Knudsen

Parti fra Bolkesjø, Telemarken.

Uthus, Tregjerde, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur (fra 1725) paa Hæggestøl, Telemarken.

Hestekjøretøy, Loft

Knud Knudsen

Stabur paa Bredland, Telemarken.

Stabbur, Loft

Knud Knudsen

Rolstad-Loftet paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Tømmerbygning, Loft

Knud Knudsen

Rolstad-Loftet paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Tømmerbygning, Loft

Knud Knudsen

Loft fra 1681 i Valle, Sætersdal

Kvinne, Mann, Stige, Setesdalsbunad, Barn og andre voksne, Laft, Loft

Knud Knudsen

Loft fra 1681 i Valle, Sætersdal

Kvinne, Mann, Stige, Setesdalsbunad, Barn og andre voksne, Laft, Loft

Knud Knudsen

Finneloftet paa Voss

Loft

Knud Knudsen

Skydsskifte Hæggestøl, Telemarken

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur (fra 1721) paa Hæggestøl, Telemarken.

Stabbur, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Bredland, Telemarken.

Slede, Mann, Utskjæringer, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Bredland, Telemarken

Stabbur, Vann, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti af Vestfjorddalen og Gaustafjeld, Telemarken.

Gård, Steingjerde, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti af Vestfjorddalen og Gaustafjeld, Telemarken.

Fjell, Gård, Steingjerde, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Botten, Telemarken

Vei, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbestein, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Botten, Telemarken

Vei, Mann, Vann, Steinmur, Stabbestein, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Rolstad Loftet paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Loft

Knud Knudsen

Rolstad Loftet paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Loft

Knud Knudsen

Røgstuen fra Sætersdalen og Rolstadloftet paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Røkstue, Loft

Loft fra 1681 i Valle, Sætersdalen

Kvinne, Mann, Jente, Stige, Setesdalsbunad, Barn og andre voksne, Loft

Knud Knudsen

Loft fra 1681 i Valle, Sætersdalen

Kvinne, Mann, Jente, Stige, Setesdalsbunad, Barn og andre voksne, Loft

Knud Knudsen

Loft fra det 16de Aarhundrede paa Rygnestad, Sætersdalen.

Kvinne, Setesdalsbunad, Loft

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Interiør, Loft, Glasstak, Gardintrapp

Knud Knudsen

Stabur paa Bredland, Telemarken.

Slede, Mann, Utskjæringer, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

[Parti af Vestfjorddalen og Gaustafjeld, Telemarken.]

Fjell, Gård, Steingjerde, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Botten, Telemarken

Vei, Mann, Vann, Steinmur, Stabbestein, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Finnelofte, Vos

Gård, Loft

Atelier K. Knudsen

Finneloftet, Voss

Gård, Låve, Loft

Atelier K. Knudsen

Voss. Finneloftet.

Loft

Olai Schumann Olsen

[Svensgården med Pütterstuen]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Altan, Stige, Sekk, Loft