Hvalbåt 12


Mittet & Co.

Whales II

Hvaler, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalfangst]

1913-01-01

Hvaler, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalbåt]

Fiske og fangst, Hvaler, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalfangst i Grytviken]

Fiske og fangst, Hvaler, Kaianlegg, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Båt i Grytviken]

Snø, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalfangst]

Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalfangst, Grytviken]

Hvaler, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalbåt]

Hvaler, Hvalbåt, Hvalfangst

Atelier KK

[Blomvåg]

Politistasjon, Industriområde, Hvalbåt, Hvalfangst

Atelier KK

[Blomvåg]

Politistasjon, Industriområde, Hvalbåt, Hvalfangst

Atelier KK

[Blomvåg]

Politistasjon, Industriområde, Hvalbåt, Hvalfangst

Atelier KK

[Blomvåg]

Politistasjon, Industriområde, Hvalbåt, Hvalfangst