Hvalbåt 25


Mittet & Co.

Whales II

Hval, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalfangst]

1913-01-01

Hval, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalbåt]

Fiske og fangst, Hval, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalfangst i Grytviken]

Fiske og fangst, Hval, Kaianlegg, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Båt i Grytviken]

Snø, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalfangst]

Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalfangst, Grytviken]

Hval, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Hvalbåt]

Hval, Hvalbåt, Hvalfangst

Einar Alf Hjorth Johansen

[Grytviken]

Hval, Hvalbåt, Hvalfangst, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

[Grytviken]

Hval, Hvalbåt, Hvalfangst, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

[Grytviken]

Hest, Hvalbåt, Hvalfangst, Vik, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

[Grytviken]

Hvalbåt, Hvalfangst, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

[Grytviken]

Hval, Hvalbåt, Hvalfangst, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

[Grytviken]

Livbåt, Hvalbåt, Hvalfangst, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

Selfangst med Pelican

Selfangst, Mann, Man, Hvalbåt, Sel, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

[Grytviken]

Mann, Man, Hvalbåt, Vik, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

[Grytviken]

Hval, Hvalbåt, Hvalfangst, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

Grytviken station set fra bakkeheldet paa nordsiden

Hvalbåt, Hvalfangst, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

Grytviken station

Administrasjonsbygning, Hvalbåt, Hvalfangst, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

"Don Ernesto" kommer hjem med 7 hval. "Don" er verdens største hvalbaat, den eneste med 2 propeller og 2 kanoner. Oprindelig hadde den ogsaa en kanon agterut

Hval, Kaianlegg, Hvalbåt, Hvalfangst, Fangststasjon

Einar Alf Hjorth Johansen

"Karl" kommer halende med 5 hval. I bakgrunden kan ses flytende kjøttkokeri "Ems", som utnytter alle Pesca's hvalskrotter

Hval, Hvalbåt, Hvalfangst, Fangststasjon

Atelier KK

[Blomvåg]

Politistasjon, Industriområde, Hvalbåt, Hvalfangst

Atelier KK

[Blomvåg]

Politistasjon, Industriområde, Hvalbåt, Hvalfangst

Atelier KK

[Blomvåg]

Politistasjon, Industriområde, Hvalbåt, Hvalfangst

Atelier KK

[Blomvåg]

Politistasjon, Industriområde, Hvalbåt, Hvalfangst