Bøylehest 2


Lauritz Johan Bekker Larsen

[Turnstevne]

Idrett, Turnstevne, Turner, Turndrakt, Folkemengde, Turnapparat, Turnbukk, Bøylehest

Elisabeth Beyer

Kristiania 14

Turnstevne, Turner, Turndrakt, Turn, Jente, Turnapparat, Bøylehest