Liktaler 7

Samlinger knyttet til Liktaler

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0347
  • ubb-ms-0393
  • ubb-ms-0445

Niels Hertzberg

Ligtale over sal: Gerhard Kahrs, Sognepræst for Gravens Præstegjeld, 1809

1800-tallet, Minnetale, Begravelse, Tale, Liktaler

Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

1709-08-01

1700-tallet, Danmark, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Liktaler, Likvers, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Platevers o. l.

Minde-Tale over Provst Claus Frimann, holden i Davigens Kirke af Sognepræst Magelsen, Aar 1829.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Avis, Liktaler, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Taler og foredrag, Minde-tale over provst Claus Frimann

Knud Geelmuyden Fleischer

Parentations-Tale over høyædle og velbyrdige hr. Danckert Danckertsen Krohn, Hofagent og Kiøbmand i Bergen , holden i Bergens Domkirke den 8de Julii 1795

1700-tallet, Begravelse, Tale, Liktaler, Død