Medisin 11


Atelier KK

[Instrument, Haukeland sykehus]

Gjenstander, Utstyr, Medisin, Sykehus, Hospital

Atelier KK

[Vitaminrik medisin torsketran]

Flaske, Fisk, Medisin, Reklamefoto, Tranproduksjon

Atelier KK

BMV-S. Sanitetsstuen 1945.

Interiør, Interior, Mekanisk verksted, Båre, Skipsbygging - verftsindustri, Medisin, Kjeller, Hjelm, Sanitet

Andreas Christie

En bok inneholdende : I. Om ”Verdens Forvandlinger” og andre religiøse betragtninger. II. Beretning om hvallfangsten i Sartors skibrede. III. Kort underretning for folk paa landet, sær for bønder, angaaende sundheden

1774-01-01

Zoologi, Hvalfangst, Fiske, Sykdom, Medisin, Religion, Folkeopplysning, Landhusholdning, Religiøse skrifter, Bønder, Religiøse skrifter m.m., Medicin vedk., Skrifter av blandet indhold, Fiskerier vedk., Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Underretning for folk paa landet ang. sundheten

Erich Hyld; Henrik Smid

Lægebog, af Henrick Smid i Malmø. 1557

1713-11-04

Lege, Doctor, Sykdom, Medisinsk historie, Medisin, 1500-tallet, Medicin vedk., Danmark vedk., Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Lægebok av Henrik Smid, Stadnamn i Oslofjorden

Norvin Reklamefoto

[MFH-bygget]

Utdanning, Universitet og forskning, Medisin, Eksteriør

Norvin Reklamefoto

[MFH-bygget]

Utdanning, Universitet og forskning, Medisin, Sykehus, Hospital, Eksteriør

Norvin Reklamefoto

[MFH-bygget]

Utdanning, Universitet og forskning, Medisin, Sykehus, Hospital, Eksteriør

Norvin Reklamefoto

[MFH-bygget]

Utdanning, Universitet og forskning, Medisin, Sykehus, Hospital, Eksteriør

Emil Paulsen

Om vitaminer

Medisin

Torbjørn Gaarder; Håkon Mosby; August Brinkmann jr.; I. Undås; Svein Haftorn

Naturen. Nr. 4, April 1942, 66. årgang

Geologi, Meteorologi, Ernæringsvitenskap, Medisin, Melk, Fossil