Baker 6


1623, 28. juli Bergen kunngjøring ; (salg)

1623-07-28

Kunngjøring, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Skredder, Grunn ; (hagegrunn), Baker, Kannestøper

1635, 28. februar Bergen grunnbrev

1635-02-28

Kunngjøring, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Baker

1636, 3. oktober Bergen grunnbrev

1636-10-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Baker

1647, 8. oktober Bergen grunnbrev

1647-10-08

Grunn, Grunnleie, Prest, Leie ; (grunn), Baker, Kapitel, Kannik, Sekretær

1653, 7. oktober Bergen skjøte

1653-10-07

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Skomaker, Svenn, Baker, Skomakersvenn

1655, 11. desember Bergen skjøte

1655-12-11

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Ombudsmann, Sjøbod, Baker, Salg ; (sjøbod), Teologistudent