Bartskjærer 2


1597, 17. januar Bergen kunngjøring

1597-01-17

Kunngjøring, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rådmann ; (Bergen), Klage, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Laugsartikler, Borgerskap, Privilegiebrev, Bartskjærer

1599, 18. juli Bergen kunngjøring

1599-07-18

Kunngjøring, Stadfesting ; (kongelig), Ting, Laugsartikler, Bartskjærer, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)