Skolevesen 2

Samlinger knyttet til Skolevesen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1907-B-1
  • ubb-ms-1936
  • ubb-ms-1961
  • ubb-ms-1968

Bøye Kattevold

Um skula i Vang, Hurom og Øye : 1830-1885 av lærar Bøye Kattevold

Skoler vedk., Skolevesen

Andreas Martin Hansen

Kvittering fra A.M. Hansen til Daniel Cornelius Danielssen

1851-04-29

Skolevesen