Skolevesen 6

Samlinger knyttet til Skolevesen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0033
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0569
 • ubb-ms-0593
 • ubb-ms-0705
 • ubb-ms-0719
 • ubb-ms-0756
 • ubb-ms-0761
 • ubb-ms-0777-F
 • ubb-ms-0777-G
 • ubb-ms-0777-I
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0795-b-41
 • ubb-ms-0818-c
 • ubb-ms-0851-m
 • ubb-ms-0887
 • ubb-ms-0892-b
 • ubb-ms-0892-c
 • ubb-ms-0921
 • ubb-ms-1907-B-1
 • ubb-ms-1936
 • ubb-ms-1961
 • ubb-ms-1968

Christopher Dahl; Jacob Neumann

Haandbog for Lærere i Omgangsskoler.

1800-tallet, Bergen, Undervisning, Håndbok, Skolevesen

Gjert Sørensen

Hvad jeg har oplevet : en selvbiografi

Utdanning, 1800-tallet, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Kristendom, Skolevesen, Lærer, Pedagogikk, Skolehistorie

Bøye Kattevold

Um skula i Vang, Hurom og Øye : 1830-1885 av lærar Bøye Kattevold

Skolevesen, Skole

Christian VI

Christi Krybbes Fundatz for Kors-Kircke Meenighed i Bergen

1700-tallet, Christi krybbe skoler, Skolevesen, Fattigskoler

Andreas Martin Hansen

Kvittering fra A.M. Hansen til Daniel Cornelius Danielssen

1851-04-29

Skolevesen

R. Dahls Efterleverske; Andreas Schram Olsen

Sange for Almueskoler

1800-tallet, Norge, Skolevesen