Sentralinstitusjon 1


Widerøe's Flyveselskap A/S

[Vestlandsheimen på Breistein]

1965-07-13

Flyfoto, Oversiktsbilde, Spesialskole, Sentralinstitusjon