Arkvindu 8


Astrid Monssen

1926 Semb gaard i Biri

Trebygning, Arkvindu

Atelier KK

[Haugeveien 40]

Vindu, Bolighus, Villa, Repslager, Tregjerde, Ark, Portal, Tak, Arkvindu

Atelier KK

[Bolighus, Lindebergsmauet 9]

Bolighus, Steinmur, Ark, Mansardtak, Takrenne, Arkvindu

Atelier KK

[Hovedfasade, lyststedet Lille Kalfaret, revet 1917]

Vindu, Steinhelle, Ark, Portal, Lyststed, Arkvindu

Atelier KK

[Bolighus,Solbakken]

Inngangsparti, Bolighus, Balkong, Ark, Arkvindu

Atelier KK

[Bolighus Solbakken.]

Inngangsparti, Bolighus, Balkong, Ark, Arkvindu

Atelier KK

[Bolighus på Solbakken]

Inngangsparti, Bolighus, Balkong, Uthus, Ark, Arkvindu

Jan Henrik Reimers

[Villa Westfal-Larsen, hovedfasade mot vest]

Inngangsparti, Statue, Villa, Arkitekt, Steinhelle, Jonisk søyle, Arkvindu, Arkitekter