Enkekassen 2


Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

1800-tallet, Gård, Skatt, Salg, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel

Jonathan Julius Aars

Brev til Christian Magnus Falsen fra Enkekassens kasserer 9. mai 1825

1825-05-09

1800-tallet, Gjeld, Enkekassen, Pensjon