Enkekassen 3


Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Salg, 1800-tallet, Gård, Forsikring, Enkekassen, Skatt, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Kadett, Skyld, Formueskatt, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel

Jonathan Julius Aars

Brev til Christian Magnus Falsen fra Enkekassens kasserer 9. mai 1825

1825-05-09

1800-tallet, Enkekassen, Gjeld, Pensjon

Bergens almindelige Enke-Casse

Love for Bergens almindelige Enke-Casse

1800-tallet, Enkekassen