Avholdsforeninger 15


Ukjent

[Gruppeportrett]

Gruppeportrett, Avholdsforeninger

Ukjent

[Utendørsmøte]

Folkemengde, Avholdsforeninger, Møte

Ukjent

[Utendørsmøte]

Folkemengde, Avholdsforeninger, Møte

[Utendørsmøte]

Folkemengde, Avholdsforeninger, Møte

Ukjent

[Fjeldborg]

Gruppeportrett, Hytte, Avholdsforeninger

Ukjent

[Fra bygging av Fjeldborg]

Gruppeportrett, Avholdsforeninger, Melaninrik person

Ukjent

[Fra bygging av Fjeldborg]

Gruppeportrett, Hytte, Avholdsforeninger

Ukjent

[Fra bygging av Fjeldborg]

Hytte, Byggeplass, Avholdsforeninger

Ukjent

[Fjeldborg]

Gruppeportrett, Hytte, Avholdsforeninger

Ukjent

[Fra bygging av Fjeldborg]

Gruppeportrett, Avholdsforeninger, Melaninrik person

Ukjent

[Fra bygging av Fjeldborg]

Byggeplass, Avholdsforeninger, Melaninrik person

Ukjent

[Prosesjon med Bergens Godtemplars Ungdomslag]

Folkemengde, Fane, Prosesjon, Avholdsforeninger

Ukjent

[Good-Templars]

Bygninger, Avholdsforeninger

Ukjent

[Interiør fra Fjeldborg]

Gruppeportrett, Kaffeselskap, Hytte, Kaffekopp, Kaffekanne, Avholdsforeninger, Melaninrik person, Kake

Ukjent

[Gruppeportrett trolig ved Fjeldborg]

Gruppeportrett, Avholdsforeninger