Garveri og lærforretning 3


Atelier KK

[Torvallmenningen 15-25, før brannen 1916]

Gate, Balkong, Reklameskilt, Barber- og frisørsalong, Forretningsgård, Vindu, Offentlige kontorer, Ingeniør, Frisør-& barberforretninger, Ingeniørforretninger, Garveri og lærforretning, Garvere

Atelier KK

[Politikorpset marsjerer på Torgallmenningen]

Kvinne, Mann, Allmenning, Politikonstabel, Garveri og lærforretning, Skind- & lærhandlere

Atelier KK

[Foto av et opptog med mange politimenn 1924]

Allmenning, Barn og andre voksne, Politikonstabel, Garveri og lærforretning, Skind- & lærhandlere