Bergens borgere 10

Samlinger knyttet til Bergens borgere

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0962

Avskrift av et diplom som inneholder vidisse datert 1486, 18. oktober. Bergen.

1486-10-18

Bergen, Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Biskop, 1400-tallet, Lagmenn, Bergens borgere

Knud Gyldenstierne

Knud Gyldenstierne, befalingsmann fra Bergenhus samt borgermester & raad og ingeniørenes anordning over gatene i Bergen

1625-10-10

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Knud Gyldenstierne

Brev fra befalingsmannen paa Bergenhus Knud Gyldenstierne til Kansleren Christian Friis, dat. Bergenhuus 30/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-30

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Brev fra borgermester & raad i Bergen til Knud Gyldenstierne, Bergenhuus 25/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-25

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Christian Friis

Kansler Christian Friis’s erklæring til Kongen 27/4 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-04-27

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Klage til Kongen fra Bergens borgere ang. opbringelsen og kapring av bergenske skibe og gods m. m., dat. Bergen 17/8 1631 med bilag

1631-08-17

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Kapring, Skipshandel

Bergens borgerskaps klage til Kongen over de Komtorske, dat. Bergen 20/7 1648

1648-07-20

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen ang. fremmedes ulovlig handel m. m., dat Bergen 5/5 1655

1655-05-05

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen ang. Bergens handel, dat. Bergen 30/5 1656.

1656-05-30

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen med 32 klagepunkter. Indleveret paa Bergenhus slot i august 1661

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden