Bergens borgere 9

Samlinger knyttet til Bergens borgere

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0962

Knud Gyldenstierne

Knud Gyldenstierne, befalingsmann fra Bergenhus samt borgermester & raad og ingeniørenes anordning over gatene i Bergen

1625-10-10

Handel, Bergen, Lover, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Hanseatene

Knud Gyldenstierne

Brev fra befalingsmannen paa Bergenhus Knud Gyldenstierne til Kansleren Christian Friis, dat. Bergenhuus 30/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-30

Handel, Bergen, Lover, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Hanseatene, Ølutsalg

Brev fra borgermester & raad i Bergen til Knud Gyldenstierne, Bergenhuus 25/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-25

Handel, Bergen, Lover, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Hanseatene, Ølutsalg

Christian Friis

Kansler Christian Friis’s erklæring til Kongen 27/4 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-04-27

Handel, Bergen, Lover, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Hanseatene, Ølutsalg

Klage til Kongen fra Bergens borgere ang. opbringelsen og kapring av bergenske skibe og gods m. m., dat. Bergen 17/8 1631 med bilag

1631-08-17

Handel, Bergen, Lover, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Hanseatene, Kapring, Skipshandel

Bergens borgerskaps klage til Kongen over de Komtorske, dat. Bergen 20/7 1648

1648-07-20

Handel, Bergen, Lover, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Hanseatene

Bergens borgerskaps supplik til Kongen ang. fremmedes ulovlig handel m. m., dat Bergen 5/5 1655

1655-05-05

Handel, Bergen, Lover, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Hanseatene

Bergens borgerskaps supplik til Kongen ang. Bergens handel, dat. Bergen 30/5 1656.

1656-05-30

Handel, Bergen, Lover, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Hanseatene

Bergens borgerskaps supplik til Kongen med 32 klagepunkter. Indleveret paa Bergenhus slot i august 1661

Handel, Bergen, Lover, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Hanseatene