Befalingsmann 3


1578, 12. juni Bergen forespørsel

1578-06-12

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

1599, 16. oktober Hordaland, Kvam, Børve kunngjøring

1599-10-16

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Lensmann, Fogd, Befalingsmann

1648, 22. august Bergen grunnbrev

1648-08-22

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann, Fullmektig, Byskriver, Rikskansler ; (Norge)